Sale Is Live!

Window ACs

Fixed Speed ACs

Voltas 2023 Model 0.6 Ton 2 Star Split AC  - White
4.2
(23,370)
₹22,990
49,690
53% off
Voltas 1.5 Ton 3 Star Window AC  - White
3.7
(57)
₹29,890
42,990
30% off
Lloyd 2023 Model 1 Ton 2 Star Window AC  - White
4.1
(1,928)
₹25,900
39,990
35% off
Voltas 1 Ton 3 Star Window AC  - White
4.2
(200)
₹25,380
35,990
29% off
Voltas 2023 Model 1 Ton 3 Star Window AC  - White
3.8
(133)
₹27,990
35,990
22% off

Voltas ACs

Voltas 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC  - White
3.9
(31)
₹33,990
67,729
49% off
Voltas 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC  - White
4.2
(4,997)
₹33,490
64,990
48% off
Voltas 2 Ton 3 Star Split Inverter AC  - White
3.9
(10,600)
₹43,990
79,990
45% off
Voltas 1 Ton 3 Star Split Inverter AC  - White
4.2
(23,370)
₹29,990
56,990
47% off
Back to top